zwyżki wynajem gliwice

Bezpieczny punkt mocowania lin ratunkowych smyczy

zwyżki wynajem gliwice Bezpieczny punkt mocowania lin ratunkowych, smyczy lub wciąganych lin ratunkowych.
Jako punkt kotwiczenia można zastosować stal konstrukcyjną lub rurę procesową.
Rur zraszaczy, orurowania lub kanału nie należy wykorzystywać jako punktu kotwiczenia.
Pomocnik - osoba na obwodzie obszaru pracy, której powierzono zadanie monitorowania i komu.

Widok do druku:

zwyżki wynajem gliwice