Ogrzewanie - tego mogłeś nie wiedzieć

sy (np. przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jedno

Dodane: 02-04-2019 05:55
Ogrzewanie - tego mogłeś nie wiedzieć nagrzewnica na zużyty olej silnikowy

Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła

Ruch ciepła wymiennikach

Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła:

przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np. przez ściankę wymiennika)
konwekcja - ruch ciepła z jedno